Polityka prywatności

aktualizacja 24.05.2018r. (RODO)

Ochrona informacji dotyczących Konsumentów Sklepu internetowego Bozarto, dalej zwanym „Serwisem” jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

Bozarto Jakub Kasprzak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Marysińskiej 113, o numerze NIP: 726-231-34-07, Regon 100493420 , dalej zwanym „Sprzedającym"

Zarejestrowany przez: Prezydent Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi - Delegatura Łódź Bałuty, Łódź ul. Zachodnia 47.

 

Cel przetwarzania

Sprzedający przetwarza dane osobowe Konsumentów Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Serwisu, sklepu internetowego on-line.

Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • Zarejestrowania się w Serwisie.
 • Zawarcia umowy.
 • Dokonania rozliczeń.
 • Przesłanie informacji o statusie złożonego zamówienia.
 • Dostarczenia zamówionego przez Konsumenta towaru.
 • Korzystania przez Konsumenta ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacji).
 • Przyznania indywidualnych rabatów stałych i kodów rabatowych

 

Rodzaj danych

Bozarto  przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 • Zalogowania się w Serwisie:

       - adres e-mail

 • Dokonywania zakupów w Serwisie:

      - imię i nazwisko

      - adres dostawy

      - numer telefonu

      - adres e-mail

      - NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

 • W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Konsumenta prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

1.   W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji o wysyłce towaru, ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte twoje konto Konsumenta w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

2.   W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte twoje konto Konsumenta w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

3.   W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Konsumenta w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.

4.   Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5.   W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe. Możesz to też zrobić samodzielnie używając po zalogowaniu w Serwisie zakładki: Profil -> Dane osobowe/ Adresy

6.   W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Konsumenta w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. z tytułu gwarancji, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa np. prawo podatkowe. 

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: sklep@bozarto.pl
 2. Telefonicznie: 533 114 842
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie
 4. Listownie na adres:  Bozarto Jakub Kasprzak ul. Marysińska 113 91-849 Łódź

 

Powierzenie przetwarzania danych

Firma Bozarto Jakub Kasprzak może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z naszym sklepem w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji:

 • Firmom spedycyjnym w celu dostarczania przesyłek.
 • Firmom obsługującym płatności on-line.

Dane osobowe Konsumentów, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Konsumentów Serwisu nie są też przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Firma Bozarto Jakub Kasprzak stosuje także wewnętrzną Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Newsletter

Zapisz się do newslettera i dowiaduj się na bieżąco o aktualnych okazjach.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Dowiedz się więcej o cookies.

Zamknij